Vergoeding

Indien je aan de voorwaarden voldoet om door een leefstijlcoach te worden begeleid, dan wordt dit door de zorgverzekeraars vergoed zonder dat het eigen risico in aanmerking komt. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.

In 2018 en 2019 wordt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat wel van het eigen risico af. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen eigen risico. Sommige mensen zijn aanvullend verzekerd, waardoor de mogelijkheid er vaak is dat er meer uren worden vergoed.

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun voorwaarden voor vergoeding van dieetadvisering via de basisverzekering is aan te treffen op de website van Independer.

In de ketenzorg is er geen beperking van het aantal uren dieetadvisering

Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement (hartfalen), voor verzekerden met COPD en voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes type 2. Ketenzorg bestaat uit een voor een bepaalde aandoening opgesteld zorgprogramma waarbij verschillende zorgaanbieders zijn betrokken. Doel is dat zorgaanbieders nauw samenwerken en de zorg voor de patiënt goed afstemmen. Carlijns Voedingsadvies heeft contracten met meerdere zorggroepen, waardoor dieetadvisering volledig wordt vergoed, zonder beperking van het aantal adviesuren en het eigen risico wordt niet aangesproken.