Scholen en Instellingen

In Nederland zijn er steeds meer kinderen met overgewicht. Het is van belang om kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van gezonde voeding. Hierdoor worden gezondheidsrisico’s op latere leeftijd beperkt en kunnen schoolprestaties worden verbeterd. Op scholen zal hierom de gezondheidsbevordering moeten worden geoptimaliseerd. De diëtist kan hierin o.a. advies/begeleiding geven op het gebied van:

  • Een gezonde schoolkantine
  • Screenen op gewicht en voedingspatroon
  • Een spreekuur voor ouders en kinderen
  • Het geven van voorlichtingen

Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren, kunnen het vignet Gezonde School voeren. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen.

Neem voor meer mogelijkheden of bij vragen contact op met Carlijns Voedingsadvies.