Groenten, fruit en peulvruchten verminderen sterfte op wereldschaal

Volgens de PURE-studie, die tussen 2003 en 2013 135.335 deelnemers uit 18 landen ronselde, kunnen we het risico op hart- en vaatziekte, beroerte en o.a. overlijden aan een hartziekte substantieel verlagen door voldoende groente en fruit te eten. Het optimum lag bij een inname tussen 375 en 500 gram groente, fruit en peulvruchten per dag. Meer eten leek geen zin te hebben.

Bron: Voedingsgeneeskunde