Werkwijze

Directe Toegankelijkheid
Vanaf 2011 is de diëtist vrij toegankelijk. Dit betekent dat het niet wettelijk verplicht is om een verwijsbrief van de huisarts te krijgen. Kijk hier naar informatie over de vergoedingen.

Intakegesprek / Eerste consult
Het eerste consult van 60  minuten met 30 minuten uitwerktijd bestaat uit een intakegesprek waarin zaken worden besproken als: persoonlijke situatie, doelen, huidig voedingspatroon, valkuilen en wensen. Indien gewenst zal de huidige voedingsinname worden berekend en hieruit komt een persoonlijk voedingsadvies voort. Dit voedingsadvies zal in een vervolgconsult worden besproken.

Persoonlijke consulten bestaan uit:

  • Analyse van de huidige leefstijl en valkuilen op basis van een intakegesprek en een voedingsanamnese;
  • Bespreken van wensen en behoeften;
  • Praktisch leefstijladvies en heldere uitleg;
  • Een persoonlijk voedingsadvies;
  • Het stellen van realistische doelen;
  • Intensieve begeleiding;
  • Behalen van doelen en behouden van resultaten.

De diëtist analyseert het eetpatroon en signaleert de aandachtspunten en valkuilen in het eetgedrag. Er wordt rekening gehouden met gewoontes, voorkeuren en leefstijl, waardoor de adviezen altijd persoonlijk en praktisch uitvoerbaar zijn.

Vervolgconsulten
Afhankelijk van de reden van de behandeling wordt er een nieuwe afspraak gepland. Het voedingsadvies wordt besproken en er worden doelen gesteld.

Vervolgconsulten duren een half uur. In de meeste gevallen zijn er meerdere consulten nodig om de gestelde doelen te behalen. De frequentie ervan is afhankelijk van hoe de behandeling verloopt en wordt in overleg bepaald. De behandeling wordt zo optimaal mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. De opbouw van een nieuw eet- en beweegpatroon is namelijk een proces dat bij iedereen anders verloopt.

 

Als je een afspraak wilt annuleren dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren, anders zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.